Activiteiten van de vereniging

Jaarlijks komen de leden in een aantal vergaderingen bijeen.

Naast de gebruikelijke agendapunten behoren dierbesprekingen tot de hoogtepunten van deze bijeenkomsten. Jaarlijks wordt er in september, in het Schuttersgebouw EMM te Ooy, een jongdierendag georganiseerd. Die dag worden de in dat jaar gefokte dieren door een vakkundige jury voor het eerst beoordeeld en aan het publiek getoond. Het is dé verenigingsdag van het jaar.